RIKSFÖRENINGEN FÖR

ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

Välkommen till

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Sponsor för AnIva 2014

Här på föreningens hemsida hittar Du information om föreningen

och vår verksamhet.

Saknar Du något vill vi gärna att Du kontaktar oss!

Sista anmälningsdag

för den lägre avgiften är 6/10.

2014-09-03

Extra årsmöte 2014 i samband med höstkongressen i Upplands Väsby

Läs mer...

 

2014-09-03

Riksföreningen för anestesi och intensivvård delar ut rese- och fortbildningsstipendium. Sista ansökan 30/9.

 

2014-09-22

VALENCIA SPANIEN blev valet för nästa EfCCNa kongress i januari 2015.

Läs mer...

Deadline för Fria föredrag och Posters till Höstkongressen i

Upplands Väsby

är förlängd till 21/9