Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Senaste nytt

Rekommendationer för uppföljning efter intensivvård

10 mars, 2018 | Catarina Nu finns ”Nationella rekommendationer för uppföljning av patienter efter intensivvård” publicerade! Syftet med att göra nationella rekommendationer var att utifrån aktuell evidens möjliggöra att patienten får en strukturerad uppföljning oavsett var patienten vårdats. Vår förhoppning är att dessa rekommendationer ska vara ett stöd för verksamheterna i arbetet med uppföljning. LÄNK

Nyhetsbrev från Forskningsrådet

10 mars, 2018 | Catarina Nu finns nyhetsbrev från Forskningsrådet! LÄNK

Nationella Projekt

11 februari, 2018 | Catarina RF AnIva medverkar i flera olika nationella projekt för att öka patientsäkerheten och förbättra vården inom våra områden. Emellanåt kan du läsa om något av dessa i Ventilen, och tills dess kan du kolla in här i vilka projekt vi finns med! LÄNK

Årsmöte för Riksföreningen för anestesi och intensivvård

11 februari, 2018 | Helen Berthelson
17 maj 2018 kl. 13:15-14:05 Plats: Wisby Stand i samband med vårkongressen.
Motioner ska vara inkomna senast den 17 april till ordförande.
Välkomna!

Read More

VÄLKOMMEN TILL RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI- OCH INTENSIVVÅRD

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en intresseförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård men även inom akut- ambulanssjukvård och smärtbehandling. Riksföreningens mål är att främja forskning, utveckling och utbildning inom vårt yrkesområde och förmedla detta till medlemmarna.

Bli medlem