Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

AnIva Ventilen

Medlemstidningen AnIva Ventilen är en tidning som når ut till Riksföreningen för anestesi och intensivvårds cirka 3 000 medlemmar inom och utom Sverige. Även sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom anestesi och inten­sivvård får tidningen under sin utbildning. AnIva Ventilen distribueras till prenumeranter och till de nordiska anestesi­- och intensivvårdsföreningarna.
Tidningen ges ut fyra gånger per år och eftersträvar att spegla utveckling, forskning och utbildning inom anestesi­ och intensivvård. 
I varje tidning utgår en viss del av innehållet från ett tema. År 2018 är preliminära teman nutrition, thorax, hygien och utbildning. Det finns alltid utrymme för artiklar som berör ämnen om annat än temat. Välkommen med ditt bidrag!

 

 

 

 

AnIva Ventilen nr 1 2016

Ventilen 1-2016 framsida till webb

Ventilen 1-2016 innehåll

Ventilen 1-2016 ledare


 

 AnIva Ventilen nr 2 2015

Ventilen 2-2015-framsida

Innehåll

Ledare

 

AnIva Ventilen nr 3 2015

Ventilen nr 3 2015

Innehåll nr 3 2015

Ledare nr 3 2015

AnIva Ventilen nr 4 2015

Ventilen 4 2015