Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tidigare stipendiater

Catarina

By

26 november, 2017

Forskningsstipendium 2017

26 november, 2017 | By |

Riksföreningens forskningsstipendium 2017 tilldelas 

Jonas Karlsson, specialistsjuksköterska intensivvård och doktorand vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Högskolan i borås Read More

Catarina

By

11 oktober, 2017

Rese- och Fortbildningsstipendium höst 2017

11 oktober, 2017 | By |

Höstens stipendium har tilldelats tre personer Read More

Catarina

By

30 april, 2017

Rese- och Fortbildningstipendium Vår 2017

30 april, 2017 | By |

Petronella Bjurling-Sjöberg och Eva Wallin har tilldelats Rese-och Fortbildningstipendium Våren 2017

Read More

Catarina

By

22 november, 2016

Rese- och Fortbildningsstipendium höst 2016

22 november, 2016 | By |

Höstens stipendium erhölls av Lina Bergman som ska delta i EfCCNa kongress i Belfast i februari 2017, GRATTIS!

Helen Berthelson

By

21 november, 2016

Årets forskningstipendier 2016

21 november, 2016 | By |

Under höstkongressen delade Riksföreningen ut årets forskningsstipendier á 25 000 kr. Gratulerar Lina Bergman och Petronella Bjurling-Sjöberg som får årets stipendier!

Catarina

By

12 april, 2016

Rese- och Fortbildningsstipendium vår 2016

12 april, 2016 | By |

Vårens Rese- och Fortbildningsstipendium delas av fyra personer. Riksföreningen har 2016 beslutat att utöka stipendiesumman, därför delas vid detta tillfälle ut 17200 kronor.

Read More

Catarina

By

15 december, 2015

Forskningsstipendium 2015 Gisela Vogel

15 december, 2015 | By |

Riksföreningens forskningsstipendium på 25 000 kr utdelas till:
Gisela Vogel, specialistsjuksköterska intensivvård Södersjukhuset, doktorand vid Karolinska Institutet.
Titel: Strategier, relationer och vårdmiljöer som stärker patientens förmåga att hantera svår kritisk sjukdom och vård på IVA.

Catarina

By

23 oktober, 2015

Rese-och Fortbildningsstipendium hösten 2015

23 oktober, 2015 | By |

AnIva Rese- och Fortbildningsstipendium hösten 2015 har tilldelats Anne Flodén, Cecilia Andréll och Pär Wennberg. Grattis!

Read More

Catarina

By

17 maj, 2015

Rese- och Fortbildningsstipendium Vår 2015

17 maj, 2015 | By |

Vi har glädjen att meddela att Elisabeth Ohlsson och Isabell Fridh erhållit Riksföreningens Rese- och Fortbildningsstipendium våren 2015.

Read More

Catarina

By

15 februari, 2015

Forskningsstipendium 2014 Mia Hylén

15 februari, 2015 | By |

2014 års forskningsstipendium om 25 000 kr tilldelas Mia Hylén, specialistsjuksköterska inom intensivvård, doktorand vid Hälsa och Samhälle, Institutionen för Hälsa och Vårdvetenskap Malmö Högskola.
Titel: Bedömning av intensivvårdspatientens smärta.