Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Tidigare stipendiater

Catarina

By

22 november, 2018

Reserapport från IFNA kongressen

22 november, 2018 | By |

Elisabeth Liljeroth och Carina Surell, Karolinska, var två av vårens stipendiater. De fick möjlighet att delta vid IFNA världskongress i Ungern. Kolla in deras reseberättelse i bildspelet!

WCNA 2018 BUDAPEST.pptx-2

Catarina

By

13 oktober, 2018

Stipendium för medlemsaktivitet höst 2018

13 oktober, 2018 | By |

Stipendiet för Medlemsaktivitet delas ut för första gången hösten 2018. Styrelsen har fattat beslut att utse en stipendiat.

Read More

Catarina

By

13 oktober, 2018

Rese-och Fortbildningsstipendium höst 2018

13 oktober, 2018 | By |

Till Rese- och Fortbildning- och utvecklingsstipendium hösten 2018 var det många sökande som skickat in bra och relevanta ansökningar. Styrelsen har fattat beslut att utse fem stipendiater som får hela eller delar av den summa som de ansökt om.

Read More

Catarina

By

16 april, 2018

Rese- och Fortbildningstipendium våren 2018

16 april, 2018 | By |

Vi är glada att kunna meddela att det till Rese- och Fortbildningstipendium våren 2018 inkom många bra ansökningar. Styrelsens avsikt är att i kommande budget öka det ekonomiska utrymmet för olika stipendier och medlemsaktiviteter, därför delar vi vid detta tillfälle ut tre stipendier.

Read More

Catarina

By

26 november, 2017

Forskningsstipendium 2017

26 november, 2017 | By |

Riksföreningens forskningsstipendium 2017 tilldelas 

Jonas Karlsson, specialistsjuksköterska intensivvård och doktorand vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Högskolan i borås Read More

Catarina

By

11 oktober, 2017

Rese- och Fortbildningsstipendium höst 2017

11 oktober, 2017 | By |

Höstens stipendium har tilldelats tre personer Read More

Catarina

By

30 april, 2017

Rese- och Fortbildningstipendium Vår 2017

30 april, 2017 | By |

Petronella Bjurling-Sjöberg och Eva Wallin har tilldelats Rese-och Fortbildningstipendium Våren 2017

Read More

Catarina

By

22 november, 2016

Rese- och Fortbildningsstipendium höst 2016

22 november, 2016 | By |

Höstens stipendium erhölls av Lina Bergman som ska delta i EfCCNa kongress i Belfast i februari 2017, GRATTIS!

Helen Berthelson

By

21 november, 2016

Årets forskningstipendier 2016

21 november, 2016 | By |

Under höstkongressen delade Riksföreningen ut årets forskningsstipendier á 25 000 kr. Gratulerar Lina Bergman och Petronella Bjurling-Sjöberg som får årets stipendier!

Catarina

By

12 april, 2016

Rese- och Fortbildningsstipendium vår 2016

12 april, 2016 | By |

Vårens Rese- och Fortbildningsstipendium delas av fyra personer. Riksföreningen har 2016 beslutat att utöka stipendiesumman, därför delas vid detta tillfälle ut 17200 kronor.

Read More