Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Tidigare stipendiater

Catarina

By

15 december, 2015

Forskningsstipendium 2015 Gisela Vogel

15 december, 2015 | By |

Riksföreningens forskningsstipendium på 25 000 kr utdelas till:
Gisela Vogel, specialistsjuksköterska intensivvård Södersjukhuset, doktorand vid Karolinska Institutet.
Titel: Strategier, relationer och vårdmiljöer som stärker patientens förmåga att hantera svår kritisk sjukdom och vård på IVA.

Catarina

By

23 oktober, 2015

Rese-och Fortbildningsstipendium hösten 2015

23 oktober, 2015 | By |

AnIva Rese- och Fortbildningsstipendium hösten 2015 har tilldelats Anne Flodén, Cecilia Andréll och Pär Wennberg. Grattis!

Read More

Catarina

By

17 maj, 2015

Rese- och Fortbildningsstipendium Vår 2015

17 maj, 2015 | By |

Vi har glädjen att meddela att Elisabeth Ohlsson och Isabell Fridh erhållit Riksföreningens Rese- och Fortbildningsstipendium våren 2015.

Read More

Catarina

By

15 februari, 2015

Forskningsstipendium 2014 Mia Hylén

15 februari, 2015 | By |

2014 års forskningsstipendium om 25 000 kr tilldelas Mia Hylén, specialistsjuksköterska inom intensivvård, doktorand vid Hälsa och Samhälle, Institutionen för Hälsa och Vårdvetenskap Malmö Högskola.
Titel: Bedömning av intensivvårdspatientens smärta.

Catarina

By

30 december, 2014

Forskningsstipendium 2013 tilldelas Victoria Karlsson

30 december, 2014 | By |

2013 Victoria Karlsson anestesisjuksköterska med forskningsprojeketet ”optimera intensiv- och intraoperativ vård av nyfödda barn” .

Motivering:

Projektet kommer att ha stor nytta i klinisk tillämpbarhet, både när det gäller att belysa vårdmiljöns betydelse för nyfödda, sjuka och/eller underburna barn samt för hur dessa bör sövas med ett optimalt handläggandeOptimera intensiv- och intraoperativ vård av nyfödda barn”.