Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Program Fredag 20 november 2015

A

Congress Hall Alfa

AnIva-salen
Fria Föredrag/ E-poster, mm

08.00 – 08.20 Workshops i utställningshallen
08.20-08.30 Utdelning av Riksföreningens forskningsstipendium
08.30- 09.15 Nätdroger
Erik Lindeman, överläkare Giftinformationcentralen
09.15- 09.25 Vårkongressen i Kalmar presenteras
09.25 – 10.10 KAFFE/TE och Smörgås serveras i utställningshallen
10.15- 10.45 Purken, osockrad eller vattensjuk? Syra-bas och blodgasanalys
Leif Söderström, Specialistläkare anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Critical Care Research –  A UK perspective
David McWilliams,  Clinical Specialist Physiotherapist Critical Care, Birmingham
Från tanke till ny rutin, vilotid.
Sofi Romlin, Centralintensiven Akademiska sjukhuset Uppsala
Att främja organ-och vävnadsdonation, ett angeläget och viktigt uppdrag. En liten inblick i hur man arbetar som donationsansvarig sjuksköterska DAS.
Marianne Sandqvist och Annika Sandström, Regionalt Donationsansvariga Sjuksköterskor Uppsala-Örebro-regionen
10.50- 11.20 Klonidin- ett  mirakelmedel?
Karsten Ahlbeck, Överläkare, tf Verksamhetschef Smärtkliniken Capio St Görans sjukhus
Statlig utredning om donations- och transplantationsfrågor- Hur påverkar den mig i mitt jobb?
Anne Flodén, klinisk forskare och anestesisjuksköterska.  RF representant i statliga donationsutedningen
Vad behövs för att öka den etiska medvetenheten inom intensivvården?
Åsa Hällström, ANOPIVA-kliniken Karolinska Huddinge
Förekomst av tryckskador i munhåla orsakad av endotrachealtuben.
Maria Wickberg
11.25-11.55 Vad kan en pulsoxymeter användas till förutom att observera saturationsvärdet (SPOS)? 
Bruno Enekvist, anestesisjuksköterska, med.dr.   Lund
Skall vi rädda liv till varje pris? – några etiska reflektioner
Nils-Erik Sahlin, professor Avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet
MIG- mobil intensivvårds-grupp, ett arbete i ständig utveckling
Lena Raftevold och Carina Oksanen, IVA Karolinska HuddingeFaktorer av betydelse för patientens upplevelse av tillfredställelse inom intensivvård
Elina Eriksson och Louise Ewerthz
12.00 -13.10 LUNCH serveras i utställningshallen
13.10- 13.40  Spontanandning – dammig relik eller patientsäker framtid?
Joel Olsson, överläkare, PhD, DEEA, Hudiksvalls Sjukhus
Hur hjärnan minns.
Tobias Karlsson, Karolinska Institutet
 WORKSHOP med Ventilens redaktion
13.45 – 14.15 HLR vid trauma en helt annan grej
Pierre Sundin, anestesiolog och Lovisa Strömmer, kirurg. Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Intensivvårdsdelirium- myter och verklighet
Lars Berggren, överlkare Intensivvårdsavdelningen Örebro Universitetssjukhus
 Riksföreningens utbildningsråd
Riksföreningens Forskningsråd
14.20 – 15.20 Humor, stress och hälsa – myter och sanningar
Dan Hasson. docent i folkhälsovetenskap, leg.sjuksköterska
15.20 -15.30 Kongressen avslutas