Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Samarbete i världen

Internationellt samarbete inom intensivvård: World Federation of Critical Care Nurses, WFCCN

WFCCN

Press Release African Federation and Sepsis Alliance 2018[1]

WFCCN nyhetsbrev OctNov 2014

 

www.ifna.site

Internationellt samarbete inom anestesi: International Federation of Nurse Anesthetists, IFNA är en internationell organisation som företräder anestesisjuksköterskor världen över i syfte att stödja, förbättra och utveckla anestesisjukvården.

Besök IFNAs sida för att läsa mer om organisationen https://ifna.site/