Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Klinisk slutexamination Intensivvård

Syftet med att skapa en nationell klinisk slutexamination för intensivvårdssjuksköterskor är att pröva om studenten i slutet av sin utbildning uppnått den kliniska och teoretiska kompetens som krävs av en nyutexaminerad specialistsjuksköterska inom intensivvård. Bedömningen görs av en handledare som observerar studenten under 2-3 timmar under ett förmiddagspass. Klicka på länken till Klinisk slutexamination IVA.

klinisk slutexamination IVA