Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Kontakt

För kontakt med styrelsen:
styrelsen@aniva.se

Medlemsärenden:
medlemsansvarig@aniva.se

För kontakt med Ventilens redaktion:
redaktionen@ventilen.se

För kontakt med Valberedning:
valberedning@aniva.se

För kontakt med ledare i Rådet för Forskning och Utveckling:
forskningsradet@aniva.se

För kontakt med ledare i Rådet för Utbildning:
utbildningsradet@aniva.se

För kontakt med Ny i AnIva:
ny@aniva.se

För kontakt med AnIvas social media kommunikatörer:

kommunikation@aniva.se