Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kontakt

För kontakt med styrelsen:
styrelsen@aniva.se

Medlemsärenden:
medlemsansvarig@aniva.se

För kontakt med Ventilens redaktion:
redaktionen@ventilen.se

För kontakt med Valberedning:
valberedning@aniva.se

För kontakt med ledare i Rådet för Forskning och Utveckling:
forskningsradet@aniva.se

För kontakt med ledare i Rådet för Utbildning:
utbildningsradet@aniva.se

För kontakt med Ung i AnIva:
ungi.i.aniva@aniva.se