Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nätverk

Samarbete med nätverk

Anestesi- och Intensivvård är en komplex verksamhet. För att på ett så effektivt och bra sätt som möjligt kunna verka inom olika delar av området samarbetar vi med andra nätverk. Dessa nätverk har olika grad av anknytning till Riksföreningen.

Nätverket för disputerade anestesi- och operationssjuksköterskor inom perioperativ omvårdnad

Presentation av Nätverket inom perioperativ omvårdnad
Mer information om perioperativa nätverket 

 

ARKIV:
Minnesanteckningar möte 150206
Minnesanteckningar möte 161007
Minnesanteckningar perioperativa nätverket 170421

Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom intensivvård

iva2

Mer information om iva-nätverk

Minnesanteckningar hösten 2017
Minnesanteckningar våren 2017

ARKIV:
Minnesanteckningar 17 oktober 2016
Minnesanteckningar nätverk disputerade intensivvårdssjuksköterskor 150915 Linköping
Minnesanteckningar möte 19 november 2014

 

Donationsansvariga sjuksköterskor

Folder: Organdonation: Intensivvårdens ansvar
SFAIs riktlinjer för donation av vävnader och organ