Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Europeiskt samarbete inom intensivvård

EfCCNa_Årsberättelse 2017

 

 

 

EfCCNa

EfCCNa congress 2019- call for abstracts

The Belfast Declaration: Promoting and Supporting Optimal Critical Care Nursing Practices Worldwide

MICE-ICU

är ett EU-ERASMUS-projekt med syfte till att förbättra medvetenhet, kunskap och skicklighet för patienter med annan etisk kulturell bakgrund som vårdas inom intensivvård. EfCCNa är en partner i projektet som utgår från den Polska Nationella Intensivvårdsorganisationen för sjuksköterskor. Målen med projektet ser ni i bilden /Eva Barkestad

mice_icu_project_advert3

Nyhetsbrev och övrig information från EfCCNa

EfCCNa nyhetsbrev 2 2018

EfCCNa newsletter 2018

2017_2 Nyhetesbrev EfCCNa

2017_1_Newsletter EfCCNa

2016_2-Newsletter

Rapport från EfCCNa-möte i Ljublijana oktober 2016

PowerPoint-Presentation om EfCCNa.

2015-1 Newsletter

2015-2 Newsletter