Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Catarina

By

5 september, 2018

Forskningstipendium 2018

5 september, 2018 | By |

Riksföreningens forskningsstipendium 2018 tilldelas Ingrid Gustafsson, Linnéuniversitetet Växjö.

En oberoende granskningsgrupp har granskat samtliga ansökningar och motiveringen lyder: ”Värmeförluster i samband med operation är vanligt förekommande och kan ge hypotermi och därmed ökad risk för komplikationer. Detta angelägna forskningsprojekt syftar till att öka kunskaperna om värmebevarande insatser från både patientens och operationsteamets perspektiv. Olika forskningsmetoder används, både kvantitativa och kvalitativa vilket ger en bred kunskapsbas och ökat lärande i forskarutbildningen. Projektets resultat har hög klinisk tillämpbarhet och kan bidra till att underlätta implementering av värmebevarande insatser, vilket kan förbättra vården för patienterna.”

Grattis Ingrid!