Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page
Catarina

By

10 mars, 2018

Rekommendationer för uppföljning efter intensivvård

10 mars, 2018 | By |

Nu finns ”Nationella rekommendationer för uppföljning av patienter efter intensivvård” publicerade!

Syftet med att göra nationella rekommendationer var att utifrån aktuell evidens möjliggöra att patienten får en strukturerad uppföljning oavsett var patienten vårdats. Vår förhoppning är att dessa rekommendationer ska vara ett stöd för verksamheterna i arbetet med uppföljning.

LÄNK