Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Så tycker vi

Uttalande i frågan om forskning på medvetslösa patienter
Forskning för medvetslösa patienter

Specialistsjuksköterskeutredningen U2017-08 Länk
RFAnIva svar på frågeformulär från utredaren

Uttalande till stöd för Riksföreningen för operationssjukvård
RF AnIvas stöd till RFOP

Remissvar till Socialstyrelsen angående förslag på ny författning om läkemedelshantering inom slutenvården.
Remissvar om läkemedelshantering Riksforeningen

Utredning om donations- och transplantationsfrågor SOU 2015:84  ”Organdonation en livsviktig verksamhet”
RF AnIva Yttrande SOU 2015 84
Utredningen finns att ladda ner från följande länk:

Statement från Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård samt Riksföreningen för operationssjukvård
Specialistsjuksköterskor – en förutsättning för en säker operation

Förslag om ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen: Promemoria, 2011
Promemeoria samt Riksföreningens svar hittar du här:
Promemoria, 2011.
Remissvar.Rf AnIVA.101008
RF AnIVa. Svar promemoria. 20110902

Rapport från Högskoleverket
Högskoleverkets rapport sjuksköterskor-specialistutbildning

Rekommendationer från SFAI
SFAIs Rekommendationer för procedurrelaterad propofolsedering
Rekommendationer för procedurrelaterad propofolsedering

Riktlinjer från European federation of Critical Care Nursing associations – EfCCNa
Position Statement on the Nurses’ Role on Weaning from Ventilation 2012

Riktlinjer från Patientförsäkringen LÖF
Avlösning och informationsöverföring
SBAR/Patientförsäkringen LÖF