Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Stipendier

Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård delar årligen ut två stipendier:

Forskningsstipendium som stödjer dig som är doktorand och forskar inom vårt område.

Rese- och Fortbildningsstipendium till dig som vill besöka en kongress, gå en kurs eller genomföra ett studiebesök med anknytning till våra professioner.

Alla stipendiater kommer att låta oss få ta del av sina erfarenheter av sina via en reseberättelse i senare nummer av Ventilen eller på hemsidan.

Tidigare Stipendiater: HÄR