Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Resestipendium och fortbildningsstipendium

Medlemmar i riksföreningen kan söka stipendium för deltagande i kongresser och studieresor.

Syfte:

Riksföreningen för anestesi och intensivvård Rese- och Fortbildningsstipendium kan sökas av medlemmar för fortbildning genom deltagande i kurs, kongress och seminarier inom verksamhetsområdet anestesi och intensivvård. Stipendiet kan även sökas av medlemmar för resor eller studiebesök i samband med utvecklings- och forskningsprojekt med syfte att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdet anestesi och intensivvård.

Nyvunnen kunskap och erfarenhet skall förmedlas till Riksföreningens medlemmar och till stipendiatens egen klinik eller motsvarande.

Anslag beviljas inte för studiemedelsberättigade kurser eller resor som inte innebär egen eller klinikanknuten fortbildning. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt.

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i Riksföreningen sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionär) kan ansöka om stipendiet.
Rese- och fortbildningsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 31 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan max tio tusen kronor delas ut, fördelat på en eller flera stipendiater. Detta innebär att hela kostnaden inte säkert täcks av stipendiet. Kompletterande finansiering anges i ansökan.

Ansökan:

För ansökan använd blanketten som du hittar här på hemsidan.

Ansökningsblankett Rese- och Fortbildningsstipendium

En underskriven ansökan skickas som e-post till styrelsen@aniva.se

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars eller 30 september. Ange vilket ansökningstillfälle som avses.

Ansökan måste vara komplett ifylld och lämnats i tid för att beaktas. Bifoga kurs/kongressprogram samt vid egen presentation accepterat abstract. Vid studiebesök bifogas intyg att verksamheten har möjlighet att ta emot stipendiaten.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek. Erhållet stipendium är personligt och kan inte överlåtas. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Besked om stipendium meddelas via mail.

Återkoppling:

Med stipendiet följer en uppmaning att stipendiaten delger sina nya kunskaper och erfarenheter till sin klinik eller motsvarande. En skriftlig redogörelse skall skickas till styrelsen@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.