Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Stipendium för medlemsaktivitet

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds stipendium för Medlemsaktivitets kan sökas av medlemmar för arrangemang på sin enhet inom verksamhetsområdet anestesi, intensivvård och/eller närliggande verksamheter. Stipendiet kan sökas för aktiviteter som t.ex. att täcka kostnader för föreläsare, studiebesök, litteratur med syfte att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdet anestesi och intensivvård.

Nyvunnen kunskap och erfarenhet skall förmedlas till Riksföreningens medlemmar.

Anslag beviljas inte för sociala aktiviteter eller ersättning vid förlorad lön. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt.

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i Riksföreningen sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionär) kan ansöka om stipendiet.

Medlemsaktivitetsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan max 12500 kronor delas ut, fördelat på en eller flera stipendiater. Detta innebär att hela kostnaden inte säkert täcks av stipendiet. Kompletterande finansiering anges i ansökan.

Ansökan: För ansökan använd blanketten som du hittar på hemsidan.

Skickas som e-post till styrelsen@aniva.se
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars eller 30 september. Ange vilket ansökningstillfälle som avses.

Ansökan måste vara komplett ifylld och lämnats in i tid för att beaktas.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek, beslutet kan inte överklagas.

Besked om stipendium meddelas via mail.

Återkoppling: En skriftlig redogörelse skall skickas till styrelsen för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.