Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ny i Aniva

Ny i AnIva

Vi är ett råd som driver frågor som rör specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård när de är nya inom specialiteten.

Vi vill skapa mötesplatser där våra medlemmar kan diskutera framtidsfrågor, skapa nätverk och få inflytande i professionernas utveckling genom att bevaka och bejaka de frågor som är viktiga för framtidens anestesi- och intensivvårdsjuksköterskor. Vår vision är att ge våra medlemmar en möjlighet att påverka riksföreningens framtida arbete.

Under 2018 kartlägger Ny i Aniva vilka mentorskapsprogram som finns nationellt. Vi vill gärna veta hur det ser ut på just din klinik. Kontakta oss via mail ny@aniva.se, Riksföreningens facebooksida eller på Instagram, @aniva.se

Rådets medlemmar är:

Malin Ekman, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Intresserar sig särskilt för internationellt samarbete och driver varmhjärtat frågor som rör professionens utveckling. Bor i Stockholm, men arbetar som anestesisjuksköterska i både Sverige och Norge.

Per Enlöf, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Instruerar i HLR och traumaomhändertagande. Bor och arbetar i Göteborg.

Lina Jo Linder, studentmedlem och blivande anestesisjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård verksam i Uppsala Regionen. Är även utbildad kardiologisjuksköterska med erfarenhet av Thoraxintensivvård och ECMO. Lina har ett särskilt intresse för frågor som rör jämlik vård, professionsutveckling och patientsäkerhet. Bor och arbetar i Enköping.

Anna Drakenberg, specialistsjuksköterska inom intensivvård, har ett specialintresse för den Thorax-specifika omvårdnaden. Utöver Annas engagemang i Riksföreningen har hon även startat ett nationellt nätverk för omvårdnad inom Thoraxintensivvård. Bor och arbetar i Örebro.

Jenny Hansen, studentmedlem och blivande intensivvårdssjuksköterska. Är bosatt och verksam i Region Jönköping. Tycker det är viktigt med studentinflytande och att skapa trygghet i yrkesrollen för nyblivna specialistsjuksköterskor

Rådet tar årligen in studentmedlemmar, det vill säga sjuksköterskor under specialistutbildning mot anestesi eller intensivvård. Är du intresserad av att vara med i vårt arbete? Hör av dig till oss! 

ny@aniva.se

Vilken är din viktigaste framtidsfråga? #nyianiva