Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vi arbetar med

Riksföreningen deltar i flera nationella projekt. Mer information och kontaktpersoner hittar du på denna sida.

Uppdragsgivare

 

 

Svensk sjuksköterskeförening

Nationella projekt, aktivitet

 

 

Stark för kirurgi- Stark för livet
Levnadsvanor operation 

 

 

 Patientförsäkringen LÖF PRISS (protesrelaterade infektioner skall stoppas)

STYRGRUPP
May-Lena Färnert, anestesisjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuet
mer information: http://www.patientforsakring.se/PRISS.html

 Patientförsäkringen LÖF Säker Traumavård:

styrgrupp.
Lena Jansson, Anestesisjuksköterska, Traumaregistrator, AN/OP/IV.A-kliniken, Akut och raumaenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Traumavaard.html

Patientförsäkringen, LÖF Säker Traumavård:

AnIva har flera representanter som revisorer i projektet
Mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Traumavaard.html

Svensk förening för
Anestesi och Intensivvård, SFAI
SPOR, Svenska perioperativ register, styrgrupp
Anders Johansson, Anestesisjuksköterska, Med.dr. Lund
Mer information: http://www.ucr.uu.se/spor/
Svensk förening för
Anestesi och Intensivvård, SFAI
SPOR– postoperativ grupp, grunddata set och utveckla en separat postoperativ tilläggsmodul.
Sara Lyckner, Intensivvårdssjuksköterska, postoperativ enheten, Eskilstuna
Svensk förening för
Anestesi och Intensivvård, SFAI
SPOR– nationell kvalitetsregister för centrala venkatetrar; Definiera ett dataset för ett nationellt accessregister.
Eva Barkestad, Intensivvårdssjuksköterska, Intensivvårdsavdelning, Danderyds sjukhus, Stockholm
Vävnadsrådet / SKL

 

DCD-projektet (Donation by Circulatory Death) STYRGRUPP
Catarina Tingsvik.
mer information: http://www.vavnad.se/cms/sites/vavnadsradet/home/dcd-projektet-1.html
SIR Svenska Intensivvårdsregistret

SFAI, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård

 Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom Intensivvård

Ann-Charlott Falk

 

Avslutade projekt:

 • Patientförsäkringen, LÖF       Säker bukkirurgi: Utfallsmått, framtagning och utformning.
  May-Lena Färnert, Anestesisjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset
  Mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Bukkirurgi.html
 • Patientförsäkringen, LÖF    Säker bukkirugi: Samverkan, preoperativ riskbedömning
  Elisabeth Olsson, Anestesisjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhus, perioperativ mottagning. mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Bukkirurgi.html
 • Regeringen: Utredningen för donations- och transplantationsfrågor.
  Syftet är att säkerställa en fortsatt välfungerande donations- och transplantationsverksamhet i Sverige samt möjliggöra ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ samt att analysera förfarandena avseende ersättning till levande donatorer. (slutrapport 1 oktober 2015)
  Anne Flodén, Intensivvårdssjukskötesrska, Med Dr. Hälsohögskolan i Jönköping

Samarbetsprojekt med Vårdförbundet

läs mer om projektet…

läs mer om resultatet från enkäten