Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Pågående projekt

Riksföreningen medverkar och har representanter i nationella projekt som leder till ökad kvalitet och patientsäkerhet i svensk anestesi- och intensivvård.

Mer information och våra representanter/ kontaktpersoner hittar du på denna sida.

Uppdragsgivare

Svensk sjuksköterskeförening

Nationella projekt, aktivitet

Stark för kirurgi- Stark för livet
Levnadsvanor operation 
 Patientförsäkringen LÖF
PRISS (protesrelaterade infektioner skall stoppas)
STYRGRUPP: 
May-Lena Färnert, anestesisjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuet
mer information: http://www.patientforsakring.se/PRISS.html
 Patientförsäkringen LÖF
Säker Traumavård:
STYRGRUPP:  Lena Jansson, Anestesisjuksköterska, Traumaregistrator, AN/OP/IV.A-kliniken, Akut och raumaenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Traumavaard.html
Patientförsäkringen, LÖF
Säker Traumavård:
RF AnIva har flera representanter som revisorer i projektet
Mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Traumavaard.html
Svensk förening för 
Anestesi och Intensivvård, SFAI
SPOR, Svenska perioperativ register
STYRGRUPP: Hans Gren
Mer information: http://www.ucr.uu.se/spor/
Svensk förening för 
Anestesi och Intensivvård, SFAI
SPOR– postoperativ grupp, grunddata set och utveckla en separat postoperativ tilläggsmodul.
Sara Lyckner, Intensivvårdssjuksköterska, postoperativ enheten, Eskilstuna
 LÖF
 Säker sepsis
STYRGRUPP: Martin Spångfors,
intensivvårdssjuksköterska, doktorand, Kristianstad
Projektstart feb 2018
mer information: https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/
Vävnadsrådet / SKL

 

DCD-projektet (Donation by Circulatory Death)
STYRGRUPP: Catarina Tingsvik, intensivvårdssjuksköterska, doktorand, Intensivvårdsavd. Ryhov, Jönköping
mer information: http://www.vavnad.se/cms/sites/vavnadsradet/home/dcd-projektet-1.html
SIR Svenska Intensivvårdsregistret och SFAI, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård
 Kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom Intensivvård
Ann-Charlott Falk

 

Avslutade projekt:

 • Patientförsäkringen, LÖF       Säker bukkirurgi: Utfallsmått, framtagning och utformning.
  May-Lena Färnert, Anestesisjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset
  Mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Bukkirurgi.html
 • Patientförsäkringen, LÖF    Säker bukkirugi: Samverkan, preoperativ riskbedömning
  Elisabeth Olsson, Anestesisjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhus, perioperativ mottagning. mer information: http://www.patientforsakring.se/Saeker-Bukkirurgi.html
 • Regeringen: Utredningen för donations- och transplantationsfrågor.
  Syftet är att säkerställa en fortsatt välfungerande donations- och transplantationsverksamhet i Sverige samt möjliggöra ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ samt att analysera förfarandena avseende ersättning till levande donatorer. (slutrapport 1 oktober 2015)
  Anne Flodén, Intensivvårdssjukskötesrska, Med Dr. Hälsohögskolan i Jönköping

Samarbetsprojekt med Vårdförbundet

läs mer om projektet…

läs mer om resultatet från enkäten